Huisartsenpraktijk

Kroes

Spreekuren

Voor het maken van reguliere afspraken (spreekuren/ visites) kunt u de praktijk dagelijks bereiken tussen 8.00 en 11.00 uur. In geval van spoed is de praktijk de bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Afspraken spreekuur bij de huisarts

Mogelijk zal de assistente vragen om de reden van de afspraak. Ze is hiertoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken over de aard en spoedeisendheid van de klacht. Net als de huisarts is zij verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw informatie. Wanneer u meerdere klachten wilt bespreken met de huisarts is het prettig wanneer u dit meldt. Er kan dan zo nodig meer tijd worden ingepland voor u.

Het afspraken spreekuur vindt plaats op:

Maandag: van 9.30-11.30 uur en van 14.00-15.00 uur
Dinsdag: van 9.30-11.30 uur en van 14.00-15.00 uur
Woensdag: van 9.30-11.30 uur en van 14.00-15.00 uur
Donderdag: van 9.30-11.30 uur en van 14.00-15.00 uur
Vrijdag: van 9.30-11.30 uur en van 14.00-15.00 uur

Digitaal contact met uw huisarts

Naast de regulieren spreekuren is het ook mogelijk digitaal contact te hebben met uw huisarts. Dit gebeurt middels een E-consult en kan 24/7. Het gaat dan om niet urgente vragen de binnen 1 á 2 werkdagen digitaal worden beantwoord.

Visites door de huisarts

In principe rijdt de huisarts zijn visites na 15.30 uur.

Spreekuur van de assistentes

De assistentes hebben hun eigen spreekuur waarbij u voor verschillende zaken een beroep op hen kunt doen (zoals bloeddruk meten, injecties, wrattenspreekuur, uitstrijkjes, oren uitspuiten, wondbehandeling, urine onderzoek, tapen en compressief zwachtelen).

Wratten spreekuur door de assistente

Iedere 4 weken is er op de woensdag een wrattenspreekuur. Wrattenspreekuur wordt gehouden in week 49 van 2023. In 2024 in de weken: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 33, 37, 41, 45, 49.

Spreekuur van de praktijk ondersteuners

Wanneer u nog niet eerder bij de praktijkondersteuner bent geweest zal de eerste afspraak in principe worden gemaakt na een bezoek aan het spreekuur van uw huisarts. Voor vervolgafspraken met de praktijkondersteuners kunt u contact opnemen met de assistente.