Huisartsenpraktijk

Kroes

Uitslagen diagnostiekAfspraken m.b.t. uitslagen van onderzoeken:

  • Voor de uitslagen van het laboratorium onderzoek in het kader van de jaar controle naar het risico op hart en vaatziekten mag u een afspraak maken met de praktijkondersteuner (Annemarie Bekke/ Janneke Kaal).
  • Voor de uitslagen van het laboratorium onderzoek in het kader van diabetes mag u een afspraak maken met de huisarts of de praktijk ondersteuner (dit wordt vooraf met u besproken)
  • Voor alle andere uitslagen van de verschillende onderzoeken kunt u dagelijks bellen van 13.30-14.00 uur op het telefonisch spreekuur van de huisarts.
  • U dient in alle gevallen zelf contact op te nemen om uw uitslagen te bespreken.