Huisartsenpraktijk

Kroes

Advies, Keuring & Verklaring

 

Rijbewijs keuring

Binnen de praktijk is het mogelijk een rijbewijskeuring te laten doen. Dit geldt echter niet voor eigen patiënten. Informatie hierover kunt u verkrijgen via de assistente.

Geen medische verklaringen door uw huisarts.

Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de 'eigen' dokter). Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en). 

Voor toelichting op dit standpunt verwijzen we u graag naar dit document

Mondkapjes..

De huisarts zal in verband met de privacy geen verklaring geven over het feit of een patiënt zijn mondkapje wel / niet kan dragen. Graag verwijzen we u in dit kader naar onderstaande site:  

Leven in coronatijd als je risico loopt

Medicatie mee nemen op vakantie

Gaat u binnenkort op vakantie? Dan is het verstandig om op tijd na te kijken of u medicijnen gebruikt waarbij bepaalde verklaringen aangevraagd moeten worden in het kader van de opiumwet. Informatie hierover op: www.hetcak.nl. Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u contact opnemen met uw huisarts of apotheker.

Verklaringen met betrekking tot het levenseinde.

Verklaringen m.b.t. de wensen in het levenseinde kunt u op verschillende wijzen invullen. Soms kiezen mensen ervoor e.e.a. officieel bij de notaris vast te laten leggen maar dit is voor de huisarts niet noodzakelijk. De wensen kunnen ook in eigen bewoordingen op papier worden gezet. Via www.thuisarts.nl vindt u hierover informatie. Mocht u behoefte hebben aan een voorbeeldverklaring treft u deze hieronder aan. 

Voorbeeld Wilsverklaring

Voorbeeld Euthanasieverklaring