Huisartsenpraktijk

Kroes

Medewerkers

Huisartsen

Mw. M Kroes werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Dhr. B ten Hove werkzaam op dinsdag en vrijdag en op donderdagen op de even weken

Assistentes

Nicole Roemaat - van de Leur

Fleur van den Hondel

Mariëtte Kersten

 

Praktijkondersteuners (POH) 

Ignas Straatman psychologische problematiek
Karin v/d Ham psychologische problematiek
Martin Riswick psychologische problematiek
Marjan Wichers psychologische problematiek bij jeugdigen
Janneke Kaal longproblemen (astma/copd)/ stoppen met roken.
Trudy Overkamp suikerziekte/ hart en vaatziekten/ hoge bloeddruk/
stoppen met roken en ouderenzorg