Huisartsenpraktijk

Kroes

Praktijkvisie

De visie van huisartsenpraktijk Kroes sluit nauw aan bij de toekomstvisie huisartsenzorg geformuleerd door de LHV.  Hierin staat:

Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Een generalistische, persoonsgerichte benadering van patiënt en continuïteit van zorg.


Wij vinden het belangrijk continue, integrale en persoonlijke zorg te bieden. We willen het vertrouwde aanspreekpunt zijn voor de patiënt in alle levensfasen en samenhangende, laagdrempelige zorg leveren. Wij vinden ook dat die zorg van goede kwaliteit moet zijn, veilig en zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. De praktijk en alle medewerkers hanteren waar mogelijk door de NHG vereniging vastgestelde standaarden en richtlijnen en wordt aan de geldende wetgeving voldaan.

In het verlengde hiervan is ook het logo van de praktijk ontworpen door kunstenares Linda Hofman. De stam met zijn takken verbeelden de huisartsenzorg en staan voor kracht, continuïteit, groei en  betrouwbaarheid. Zij geven voeding aan de bloemen die de levensloop weergeven  van de patiënt in al zijn kwetsbaarheid